خواجه یا اخته یا خسی به مردانی گفته می‌شود که به دلیل عقیم شدن جنسی توانایی تولید مثل ندارند. زنانی که این مردان با آنها نزدیکی جنسی داشتند امکان باروری نداشتند..مردان به دلیل جلوگیری از به پادشاهی رسیدن دشمنانشان آنان را خواجه می‌کردند. نیز در حرمسراها برای جلوگیری از نزدیکی اطرافیان ملکه و همسران پادشاه آنان را خواجه می‌کردند. در اروپا خواجه کردن پسران برای نگه داشتن صدای زیبا مرسوم بوده‌است. تعدادی از خواجگان به عنوان سرباز در دژها و قلعه‌ها ساکن بودند. خواجه کردن این دسته از مردان برای جلوگیری از تمایل آنان به بازگشت در خانواده در دوران دفاع از قلعه و جنگ بوده‌ا..

خواجگان معروف تاریخ []

  • آغامحمد خان قاجار (خواجه تاجدار)
  • فارینلی
/ 1 نظر / 11 بازدید
نگین

چگونه خواجه میکردند؟ مگر باعث مرگ نمی شود؟