متد های معاینه
پستان

 

 

 

 

زنان بالای 20 سال باید ماهانه پستان های خود را معاینه
کنند.اگر زن هر ماهه پریود

می شود زمان معاینه چند روز بعد از اتمام پریود است ولی بعد
از یائسگی ماهانه در

روز مشخصی از ماه این معاینه باید صورت گیرد.

تکنیک های معاینه پستان :a

الف -نگاه کردن در آیینه : مقابل آیینه بایستید و به هر دو
سینه از نظر اختلاف در سایز آن ها

برگشتگی یا فرورفتگی  نوک پستان و یا وجود ترشح از نوک پستان
و یا هر نوع تغییر

در پوست و یا نوک پستان را به دقت نگاه کنید.

نگاه کردن به سینه چهار مرحله دارد.

-1-با بازوها در کنار بدن

-2-با بازوها در بالای سر

-3-با دستان روی لگن ، محکم دستان را روی لگن فشار دهید
بطوریکه عضلات سینه مشخص شود.

-4-به طرف جلو خم شوید و به سینه نگاه کنید.

 

ب- حالت خوابیده به پشت :

پستان راست :

1- یک بالش زیر شانه راست قرار دهید

2- -دست راست را زیر سر قرار دهید

-3- تمام پستان را با قسمت صاف نوک انگشتان  دست چپ بررسی
کنید.

4- -پستان را به صورت دورانی در دایره های کوچک و به صورت
بالا و پایین معاینه کنید.

-5-از فشار ملایم ، متوسط و محکم روی هر نقطه از پستان
استفاده کنید.

-6- پستان را با سطح انگشتان دوم ، سوم و چهارم و به صورت
دورانی در دایره های

کوچک از نوک پستان به طرف قسمت خارجی پستان بررسی کنید.

نوک پستان را به طور ملایم جهت وجود ترشح فشار دهید.

پستان چپ : تمام عملیات بالا را تکرار کنید.

زیر دوش : معاینه پستان به سادگی  در حمام انجام می شود.
بازوی راست را بالا ببرید

با دست چپ و انگشتان صابونی سینه راست را معاینه کنید

انگشتان را به صورت دورانی در دایره های کوچک و به صورت
بالایی پایین حرکت دهید.

تمام این حرکات را برای سینه چپ تکرار کنید.

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید