دگرجنسگونه، تراجنسیتی یا ترنس‌جندر (به انگلیسی: Transgender) یک اسم عمومی برای افراد، عقاید و گروه‌هایی است که مایل به تغییر قواعد فرهنگی و اجتماعی و فیزیکی نقش جنسیتی خود می‌باشند. ترنسجندر به معنای دیگر یعنی یک فرد که خود را به صورت زن، مرد، دوجنسه، یا بی‌جنسیت ببیند ولی دیگران فرد را از لحاظ ظاهری یا ژنتیکی به صورت دیگر ببینند. ترنسجندر یک گرایش جنسی نیست. یک ترنسجندر به عنوان یک فرد می‌تواند یک دگرجنس‌گرا همجنس‌گرا, دوجنس‌گرا pansexual ، چندجنس‌گرا و یا بی‌جنس‌گراباشد بعضی ترنسجندرها ممکن است احساس کنند که برچسبهای گرایش جنسی کامل نیست و برای آن‌ها تطبیق نمی‌کند..

سیر تکامل اصطلاح Transgender []

Transgender از دو بخش trans و gender به معنای فرا و جنسیت تشکیل شده‌است. اصطلاح Transgender در سال ۱۹۷۰ میلادی رایج شد (البته در دهه ۶۰ ساخته شد) و به افرادی اطلاق می‌شد که مایل هستند بدون اعمال جراحی تغییر جنسیت و مراحل پزشکی به صورت جنس مخالف زندگی کنند در سال ۱۹۸۰ این اصطلاح گسترش یافت و به صورت یک اصطلاح کلّی و چترمانند برای توصیف تمام کسانی شد که هویت جنسیتی کنونی آنها با هویت جنسیتی زمان تولدشان متفاوت است.

در سال ۱۹۹۰ این اصطلاح یک بُعد سیاسی پیدا کرد و تمام افرادی را تحت پوشش قرار داد که به صورت عادی قابل جنسیت بندی نیستند و برای مساوات آن‌ها در قانون گذاری و امور اجتماعی تلاش می‌کند.

توضیح دیگر زیرگروه‌ها []

زمانی که یک فرد خود را به عنوان یک ترنسجندر می‌شناسد با زیر گروه‌های مختلفی روبرو می‌شود که شامل: تراجنسی, مبدل‌پوشی, دو جنسیتی دوجنسی و جنسیت عجیب می‌شود که هر کدام را به اختصار توضیح می‌دهیم.

تراجنسی (ترنسکشوال) []  

A TransGender-Symbol Plain3.svg
 

تراجنسی (ترنسکشوال transsexual) شباهتی به ترنسجندر ندارد نه در بحث پزشکی و نه در بحث روانشناس این بحث اولین بار توسط هری بنجامین در کتاب 'پدیده ترنسکشوالیسم مطرح شد و او ترنسکشوالیسم را توسط مقیاسی که 'مقیاس هری بنجامین' خوانده می‌شود تحت بررسی قرار داد که سطوح مختلف ترنسکشوالیسم را مشخص می‌کند که شامل: ترنسکشوال جراحی نشده، ترنسکشوال واقعی با شدت متوسط و ترنسکشوال واقعی با شدت بالا می‌شود. اکثر ترنسها اعتقاد بر این دارند که 'ترنسکشوال واقعی' در ارزوی جراحی و تغییر جنسیت هست. طبق تعریف هری بنجامین از 'ترنسکشوال واقعی با شدت متوسط' یعنی افرادی که احتیاج به تستسترون و استروژن و دارو به عنوان پیش زمینه جراحی دارند. این مطلب از ابتدا مطرح بوده‌است که ترنسکشوال برخلاف بقیه ترنسجندرها به تغییر در اندام‌های جنسی می‌پردازد

Charles "Virginia" Prince موسس سازمان tri-ess و ابداع کننده کلمه ترنسجندر همیشه مایل به جدا کردن خود از ترنسکشوالها بود. وی در کتاب "Men Who Choose to Be Women," نوشته: من سرانجام تفاوت میان sex و gender را متوجه شدم و این که تغییر sex ساده‌است ولی تغییر gender نه. در نوشته‌های اکادمیک فرق این ۲ مشخص است ولی در فلسفه این تفاوت بارها رد شده‌است. به هر حال sex به دسته بندی مرد یا زن بودن با توجه به اندام جنسی است ولی gender زن و مرد را بر اساس رفتار اجتماعی و معاشرتی جدا می‌کند. وی با این کار افراد زیادی را از اسم ترنسکشوال جدا کرد

transsexual از دو کلمه trans به معنای فراو sexual به معنای جنسیت جسمی تشکیل شده‌است. ترنسکشوال به افرادی گفته می‌شود که جنسیتی روانی مخالف با اندام جنسی متولد شده با ان دارند و در تلاش و ارزوی زندگی با جنسیت و اندام جنسی و مسئولیت اجتماعی متانسب با جنس دلخواه خود هستند یک ترنسکشوال تمایل دارد پروسه تغییر جنسیت را طی کند یعنی اندام جنسی و ظاهری خود را به صورت جنس مخالف تغییر دهد و پس از این تغییر لزوما یک ترنسکشوال یا ترنسجندر نیست و تنها یک مرد یا یک زن است. کسانی که پس از تغییر باز هم خود را ترنسکشوال میداند یک انتخاب شخصی است، ممکن است نخواهد زندگی پیش از تغییر را فراموش کند یا برای کمک به ترنسهای دیگر این کار را بکند یا هر دلیل شخصی دیگر.

نماد ترنسکشوالیسم یک دایره بنفش است که در اطراف ان نماد زن، مرد و دو جنسه قرار دارد گاهی نیز به صورت یک پروانه‌است که ۲شاخک ان نماد مرد و دو جنسه و دم ان نماد زن است

دگرجنس‌پوشی یا مبدل‌پوشی []

transvestite به معنای دگرجنس‌پوش یک کلمه آلمانی است که در سال ۱۹۲۰ وارد ادبیات شد. trans به معنای مخالف و vestite به معنای پوشش است. transvestite (دگرجنس‌پوش) یک crossdress (مبدل‌پوش) است یعنی کسی که به پوشش و ظاهر جنس مخالف در می آید. هر دو اصطلاح هم‌معنی و مترادف هستند که البته اصطلاح crossdress رایج تر و عمومی تر از transvestite است. اصطلاح cross dress به خوبی در نوشته‌ها و مطالب مربوطه مشخص شده نیست.

پروفسور Michael A. Gilbert این تعریف را ارئه می‌دهد: یک دگرجنس‌پوشی کسی است که یک هویت جنسی واضح و مشخص دارد که همان جنسیت بیولوژیکی زمان تولدش است و پوشش جنس مخالف را انتخاب می‌کنند که دلالیل مختلفی دارد بعضی افراد ممکن است به دلایل مختلفی مانند؛ بازی در یک نقش، مراسم و ایین‌ها و دلایلی از این قبیل در پوشش جنس مخالف در بیایند ولی لزوما یک دگرجنس‌پوشی نیستند یک دگرجنس‌پوشی به عنوان جنس مخالف شناخته نمی‌شود و مایل به اموزش و تمرین رفتارهای جنس مخالف نیست و به هیچ عنوان به دنبال تغییر جسمی به جنس مخالف نیست.

جنسیت عجیب []

 
نماد جنسیت عجیب

 

جنسیت عجیب یک تجربه جدید برای معنی بخشیدن به جنسیت کسانی است که در معناشناسی زن و مرد قرار نمی‌گیرند. به عنوان مثال یک فرد که در زمان تولد یک زن به دنیا می اید ولی حالات و رفتار مردانه دارد، در اجتماع خود را زن تصور می‌کند، از لحاظ گرایش جنسی به زنان گرایش دارد، ریش می‌گذارد، لباس زنانه می‌پوشد و... این فرد از هیج یک از کلیشه‌های زن/مرد بودن پیروی نمی‌کند و ترکیبی از رفتارهای هر دو گروه‌است. در سیستم جنسی/جنسیتیِ صفر و یکی (یعنی مطلقا زن یا مطلقا مرد بودن)، جنسیت عجیب نامفهوم و مطرود است. به نوعی genderqueer جنسیت عجیب است

نماد جنسیت عجیب یک پرچم ۳ رنگ است که بنفش کمرنگ در بالاترین قسمت ان به معنی کسانی است که احساس می‌کنند هر دو جنسیت را دارند رنگ سبز در وسط به معنی کسانی است که احساس می‌کنند مرد یا زن نیستند و سفید در پایین ترین بخش ان به این معنی است که جنسیت عجیب مطلق و صفر و یکی زن یا مرد بودن معنا نمی‌دهد

دو جنسی []

اصطلاح دوجنسی (به انگلیسی: androgyny) در قرن ۱۶ از زبان یونان به صورت androgunos وارد زبان لاتین شد که andr به معنای مرد و gune به معنای زن است یک androgyne در چارچوب هیچ کدام از قواعد جنسیت جای نمی‌گیرد و هیچ فرم خاصی از گرایش جنسی نیست. androgyne ممکن است بین زن و مرد باشد، در حال حرکت از مردانگی به زنانگی باشد (یا بر عکس) یا هیچ جنسیتی نداشته باشد این حالات ممکن است روحی و یا جسمی باشد. نام دیگر androgyne همان hermapherodit است که در ایران رواج بیشتری دارد

دو جنسیتی []  

یک دوجنسیتی کسی است که هم مردانه رفتار می‌کند و هم زنانه. تفاوت دوجنسیتی و دوجنس‌گرا(bisexual) در رفتار جنسی و اجتماعی است، یک دوجنسیتی رفتار جنسی و اجتماعی ۲گانه دارد ولی یک دوجنس‌گرا تنها رفتار جنسی دوگانه دارد یعنی کشش جنسی و تمایل به آمیزش جنسی با هر دو جنس زن و مرددارد

پرچم ترنسجندرها []  

 
پرچم ترنسجندرها

پرچم ترنسجندرها توسط مونیکا هلمز در سال ١٩٩٩ و از ۳ رنگ تشکیل شده‌است. ابی در بالاترین و پایین ترین قسمت پرچم و نمادی برای مردان، صورتی که پس از رنگ ابی در بالا و پایین است و نماد زنان و رنگ سفید در وسط که نماد دو جنسه‌ها است

/ 0 نظر / 19 بازدید