به رابطه عاطفی و احساسی و جنسی بین دو مرد گفته می‌شود. در زبان انگلیسی به چنین افرادی گی (Gay) گفته می‌شود این اصطلاح از سال ۱۹۲۰ ترویج یافت و مصطلح شد در متون دینی به رابطه جنسی بین دو مرد لواط گفته می‌شود و از ان نهی شده در تورات در پیدایش از شهری به نام سدوم و در اسلام در قران از قومی به نام لوط نام برده شده‌است که توسط خداوند مورد عذاب قرار می‌گیرند.بعضی محققان همجنس گرایی را از لواط جدا میدانند..

همجنسگرایی زنانه []

 

به رابطه جنسی و احساسی و جنسی بین دو زن گفته می‌شود و معادل ان در زبان انگلیسی واژه Lesbian است در ایران و متون مذهبی از ان به عنوان مساحقه نام برده می‌شود

دوجنس گرایی []

 

به فردی اطلاق می‌شود که رابطه جنسی و احساسی با همجنس و یا جنس مخالف دارد و لزوما شدت گرایش به دو جنس یکسان نیست این اصطلاح معادلی برای واژه Bisexual است که از قرن ۱۹ وارد شده است

دگرجنس گونه []

 

دگر جنس گونه یعنی یک فرد که خود را به صورت زن، مرد، دوجنسه، یا بی‌جنسیت ببیند ولی دیگران فرد را از لحاظ ظاهری یا ژنتیکی به صورت دیگر ببینند. دگرجنس گونگی یک گرایش جنسی نیست. یک دگرجنسگونه به عنوان یک فرد می‌تواند یک دگرجنس‌گرا, همجنس‌گرا, دوجنس‌گرا, pansexual، چندجنس‌گرا، و یا بی‌جنس‌گرا باشد دگرجنس گونه معادلی برای اصطلاح transgender می‌باشد

/ 0 نظر / 16 بازدید