بلوغ زودرس در دختران سبب داشتن دختر فرزند در این افراد می شود. 

به نقل از زی هلث ، بلوغ زودرس در دختران منجر به داشتن فرزند دختر در این افراد خواهد شد.
 
بر اساس مطالعات اخیر دانشمندان ژاپنی ، دخترانی که دچار بلوغ زودرس می شوند احتمال داشتن فرزند دختر در این افراد بیشتراز سایر افراد است. 

دانشمندان با مطالعه بر روی بیش از 10 هزار مادر به این نتیجه رسیدند که افرادی که دچار بلوغ زودرس شده بودند تا 53 درصد دارای فرزند دختر شده اند.

/ 0 نظر / 9 بازدید