# عقده_اختگی_یا_ترس_از_فنا_شدن
نظریه فروید بر این اساس بنا شده است که رفتاری که انسان در بزرگسالی بروز می دهد، تحت تاثیر امیال ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 30 بازدید